Математика, 2017 г.:

Темата за 5-6 клас по физика 2017; Теоретичната задача и Експеримeнталната заздача

Задачите за група X от състезанието по информатика от 2017 г. можете да видите тук, задачите от група Y - тук, а задачите от група Z - тук.

Примерна тема за Първа група (5. - 6. клас) по Човек и природа можете да свалите оттук, а за Втора Група (7. - 11. клас) по физика - оттук.

Задачите от турнира по математика през 2016 г. за 5. - 6. клас можете да свалите оттук, за 7. - 8. клас - оттук, а за 9. до 11. клас - оттук.

    Турнир по информатика през 2016 г.:

Задачите и решенията от турнира през 2009 г. можете да видите на сайта www.math.bas.bg/infos.