Регламент за организиране и провеждане на състезанието по МАТЕМАТИКА

 1. Турнирът "За тортата на Директора" по математика, физика и информатика се организира от ученици, които са в дванадесети клас на СМГ ”Паисий Хилендарски”, техните учители и ръковдството на гимназията.
 2. Състезанието е насочено към ученици от 5 до 11 клас включително, като за всеки клас се съставя отделна състезателна тема.
 3. Състезанието е индивидуално. Право на участие имат всички желаещи ученици от 5 до 11 клас.
 4. Записването за състезанието се осъществява чрез учител, който предава данните за участниците на организаторите.
 5. Журито се състои от ученици от дванадесети клас на СМГ, които съставят темите за отделните класове.
 6. Журито изготвя състезателните теми и критериите за оценяване и ги обсъжда с учителите си. Съставянето на темите и решенията към тях се подготвят при гарантирана конфиденциалност.
 7. Задачите и съответните решения ще бъдат публикувани след състезанието на сайта на СМГ - www.smg.bg.
 8. Състезателните теми се състоят от по 6 задачи по материал от Свободно избираемата подготовка.
 9. Всяка задача се оценява с от 0 до 10 точки.
 10. За решаване на задачите се предоставя време от 3 часа и 30 минути.
 11. Резултатът на всеки участник се формира, като сборът от трите задачи, които са с най-висока оценка. В случай на равенство, журито разглежда четвъртите задачи с най - високи оценки и т.н.
 12. След първия половин час, изминал след началото на състезанието, на участниците се дава възможност да задават въпроси към журито по условията на задачите.
 13. Писмените работи се проверяват от журито. В проверката могат да участват и учители, които не преподават на ученици в съответния клас.
 14. Контестации се подават от участници и/или техни учители в определеното от журито за целта време. Подаването на контестация за всяка задача се извършва след попълване на бланка по образец, подготвена от журито. Разглеждането на контестациите се извършва в присъствието на проверяващите за съответния клас, ученика и/или негов учител. При съгласие върху оценката за задачата, по която е подадена контестацията, журито и подалият контестацията подписват бланката. При несъгласие на оценката от подалия контестация, въпросът се отнася до учител. Решението на учителя е окончателно.
 15. В зависимост от точките във всяка възрастова група, журито определя Голям победител (това е участникът, изкарал най-голям резултат) и призьори.
 16. Наградата призьор се връчва на първите не повече от 50 процента от участниците, които имат най-много точки. Всеки призьор получава първа, втора или трета награда. Тези награди се разпределят в съотношение 1:2:3 съответно.
 17. Организаторите на турнира подготвят протокол с резултатите на явилите се участници, както и списък с имената на призьорите. Имената на победителите ще бъдат публикувани на сайта на СМГ - www.smg.bg.
 18. Организаторите запазват правото си да връчват специални награди.
Регламент по Физика
Регламент по Информатика
Запиши се