Регламент за организиране и провеждане на състезанието по ИНФОРМАТИКА

 1. Турнирът "За тортата на Директора" по информатика се организира от ученици, които са дванадесети клас на СМГ „Паисий Хилендарски“, техните учители и ръководството на Гимназията.
 2. Състезанието се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи от алгоритмичен характер.
 3. За участие се допускат ученици от 5 до 12 клас, които се състезават в три възрастови групи: X (X-XII клас), Y (VII-IX клас), Z (V-VI клас). Допуска се участие на ученици в по-старша за тях възрастова група (включително и ученици незавършили IV клас).
 4. Допуска се участие извън класирането на ученици в по-младша за тях възрастова група.
 5. Записването за състезанието се осъществява чрез форма, която се намира на сайта на СМГ - www.smg.bg. Всеки желаещ може да се регистрира.
 6. Журито се състои от ученици от дванадесети клас на СМГ, които съставят състезателните теми за всяка от групите.
 7. Журито изготвя състезателните теми, тестовете към всяка задача и авторски решения при гарантирана конфиденциалност.
 8. Всеки участник работи самостоятелно на отделен компютър, без използване на допълнителни материални и електронни пособия, освен инсталираните компилатори и среди за програмиране. Езикът за програмиране е C/C++.
 9. Състезателните теми във всяка група се състоят от по три задачи.
 10. За решаване на задачите се предоставя време от 3 часа и 30 минути.
 11. В продължение на един час от началото на състезанието участниците могат да задават въпроси по текста на задачите, на които журито отговаря само с ”Да”, ”Не” и ”Без коментар”. Въпросите ще бъдат задавани чрез компютърната система чрез която се провежда състезанието.
 12. Проверката на решението на всяка задача се извършва с тестови данни чрез компютърна проверяваща система. За всяко изпълнение върху тестов пример се присъжда определен брой точки. Максималният брой точки за една задача е 100.
 13. Не по-късно от един час от началото се определят времеви ограничения за работа на програмите-решения за компютъра, на който ще бъде извършена проверката. Когато при изпълнението на програмата върху тестов пример тя не завърши за определеното време, нейното изпълнение се прекратява и не се присъждат точки за съответния тест.
 14. Класирането на състезателите се извършва по сумата на точките по двете задачи на които всеки участник е изкарал най-много точки. В случай на равенство, състезателите с равен брой точки ще бъдат подредени по резултата им на третата задача.
 15. В зависимост от резултатите във всяка възрастова група, журито определя Голям победител (това е участникът на първо място в класирането) и призьори.
 16. Наградата призьор се връчва на поне 45 процента от участниците (стига да имат ненулев резултат), които имат най много точки. Всеки призьор получава първа, втора или трета награда. Тези награди се разпределят в съотношение 1:2:3 съответно.
 17. Организаторите запазват правото си да връчват специални награди.
Регламент по Физика
Регламент по Математика
Запиши се